صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

مشخصات مسئول واحد

نام : سید رضا
نام خانوادگی : سلیمی
واحد سازمانی : ریاست
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : ادبیات تطبیقی
پست سازمانی رئیس
سابقه خدمت :
تلفن : 0711-2341160-65
آدرس پست الکترونیکی :